Skip links

Biologisch

Wat houdt dat nu eigenlijk in? In de schappen van de supermarkt zijn inmiddels verschillende kenmerken te vinden. Zoals Beter Leven, On the way to planet proof en meer. Maar wat kenmerkt biologisch en in wat onderscheidt het zich van de rest?

Geen bestrijdingsmiddelen

Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen met gif op en rondom de boerderij en op het land.

Geen kunstmest

Op het land komt geen kunstmest. Alle mest die op het land komt, is dierlijke mest. Zo gebruiken we alles wat uit de koe komt voor de groei op het land.

Biologisch voer

Al het voer moet biologisch zijn. Dit betekent dat alle grondstoffen – ook in de brok – een biologische oorsprong moeten hebben. Dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Skal

De organisatie die de controle uitvoert op biologische bedrijven in de agrarische sector is Skal. Elk jaar kijkt men of aan de regels wordt voldaan. Download hieronder per locatie het Skal-certificaat.

Artikel in Veeteelt

Kringlooplandbouw in het nieuws

Triodos heeft een artikel geplaatst op www.dekleurvangeld.nl over de samenwerking van de broers Snippe. Een voorbeeld van kringlooplandbouw, door wisselwerking van land en producten.